fbpx

 ДОГОВІР публічної оферти на надання послуг
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір. Цей документ є публічною офертою Компанії (далі - Виконавець) і містить всі істотні умови з надання послуг по хімчистці і пранні фізичним особам, які замовлять послуги відділення Компанії і / або оформили замовлення на сайті Компанії (далі - Замовник).

1.2. Акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в оферті.

1.3. Цей договір містить в собі умови договорів надання побутових підряду і  послуг і регулюється нормами Цивільного Кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», Правилами побутового обслуговування населення, затверджених ПКМУ №313 від 16.05.1994 року, Інструкцією щодо надання послуг з хімічної чистки та фарбування виробів, Інструкцію щодо надання послуг з прання білизни, Державними будівельними нормами. ДБН В.2.2.-11-2002 Підприємства побутового обслуговування. Основні положення, ДСТУ 2122-93 Матеріали для одягу. Символи та вимоги догляду, ГСТУ 201-03-96 Одяг та предмети домашнього вжитку після хімічної чистки. Загальні технічні умови, ГСТУ 201-04-96 Вироби білизняні, оброблені в пральні. Загальні технічні умови, ГСТУ 201-09-98 Вироби перефарбовані на замовлення населення. Загальні технічні умови, Збірник нормативних актів і документів на виконання послуг з хімічної чистки, фарбування та прання білизни (збірник вміщує витяги з наведених вище документів та із Закону України «Про захист прав споживачів; документів з охорони праці – ДСТУ 2320-93, ДНАОП 9.0.30-1.04.97, ДНАОП 9.0.30-1.06.91; ДСТУ 2916-94 і призначений для навчання працівників та практичного використання на робочих місцях), Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження форм актів, постанов та рішень» від 11.01.2012 № 24, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2012 р. за № 173/20486, Постановою КМУ від 15.06.2006, № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення»

1.4. Здійснюючи дії по акцепту справжнього публічного договору оферти, Замовник підтверджує свою правоздатність та дієздатність, досягнення Замовником віку 18 років, а також законне право Замовника вступати в договірні відносини з Виконавцем.

1.5. Підтвердженням повного та безумовного акцептування Договору є одна з таких дій з боку Замовника: - внесення Замовником плати або часткової плати за замовлені Послуги, що свідчить про прийняття ним публічної оферти; - передача виробу на чистку, прання, відновлення кольору  ремонту задля виконання Послуг у філіях Виконавця, поштою або через кур’єра; - заповнення електронної форми Замовником за веб-сайті Виконавця http://enot-24com.ua

1.6. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем  повної або часткової оплати Замовником замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами. 

1.7. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з оплати замовлених Послуг. 

1.8. Виконавець має право змінити або доповнити Договір в будь-який момент як з повідомленням Замовників, так і без нього. Чинна редакція завжди знаходиться у публічному доступі на веб-сайті Виконавця http://enot-24com.ua та у відділеннях Виконавця.

 

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ.

 

2.1.  Відповідно до мети цієї оферти наведені нижче терміни використовуються в таких значеннях:

2.1.1. Договір публічної оферти - публічний договір, зразок якого розміщений на веб-сайті Виконавця http://enot-24com.ua та у відділеннях Виконавця. 

2.1.2. Акцепт - надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами. 

2.1.3.Послуги – послуга або декілька послуг, що надаються Виконавцем Замовнику. 

2.1.4.Замовник - будь-яка дієздатна фізична особа, що акцептувала даний Договір.

2.2. Служба підтримки - відповідний структурний підрозділ Виконавця, що контролює надходять Замовлення і підтримує зворотний зв'язок з Користувачами і Замовниками по телефону +38 (067)-887-22-33, 044-337-22-33

2.3. У цій Оферті можуть бути використані терміни, не визначені в п.2.1. У цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту цієї Оферти. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Пропоновані можливості слід керуватися тлумаченням терміну: в першу чергу - на сайті Виконавця, в другу чергу - в мережі Інтернет

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

3.1. За даним Договором оферти Виконавець зобов'язується за завданням Замовника надати послуги чистки одягу та/або праннята/або ремонт та/або відновлення кольору та/або реставрація.а Замовник зобов'язується оплатити ці послуги.

3.2. Орієнтовний термін надання послуг залежить від асортименту виробів,визначається відповідно до термінів виконання замовлення, розміщеними на сайті виконавця і становить від 5 днів на чистку, від 10 днів на прання килиму, від 3 днів на ремонт, від 14 днів на відновлення кольору та реставрацію виробів зі шкіри з дати забору речей кур'єром Виконавця у Замовника та/або оформлення замовлення на відділеннях Виконавця. Термін виконання замовлення може бути встановлений індивідуально за домовленістю між Виконавцем і Замовником.

3.3. Вартість послуг визначається на підставі чинного прейскуранта, який може бути розміщений на сайті http://enot-24com.ua та/або у відділеннях Виконавця. За угодою між Виконавцем і Замовником ціни, можуть відрізнятися від прейскуранта. 

 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

 

4.1. Оформлення замовлення у відділенні Виконавця.

4.1.1. При особистому зверненні до відділення Виконавця оформлюється Замовлення-договір на надання Послуг Замовнику. Виконавець формує Замовлення-договір, що містить в собі: номер і дату замовлення, ПІБ і телефон Замовника, перелік Послуг, що надаються із зазначенням вартості, орієнтовний термін готовності, короткий опис Замовлення, індивідуальний штрих- код.

4.1.2. Оплата замовлення здійснюється Замовником при оформленні Замовлення – договору готівковим або безготівковим способом у повному обсязі або частково. У разі, якщо вартість Послуг згідно з Замовленням-договором перевищую 1000,00 грн. (одну тисячу гривень), Замовник сплачує мінімум 75% (сімдесят п’ятдесят відсотків) від повної вартості замовлення одразу, а залишок – після виконання Послуг. Сума авансового платежу зазначається у Замовленні-договорі. 

4.2. Оформлення замовлення при виклику кур'єра Виконавця за адресою Замовника. 

4.2.1. Для виклику кур'єра Замовник заповнює електронну форму на веб-сайті Виконавця http://enot-24com.ua або зателефонувавши за номером телефону Виконавця +38 (067)-887-22-33, 044-337-22-33. Виконавець зв'язується з Замовником по телефону протягом 1 (одного) календарного дня після надходження заявки і домовляється про дату, час та адресу приїзду кур'єра. 

4.2.2. По прибуттю кур'єр Виконавця забирає вироби Замовника та відвозить у відділення Виконавця. 

4.2.3. Якщо Замовник відмовляється від оформлення замовлення по приїзду кур’єра або змінює час та/або місце зустрічі менше ніж за годину до призначеного часу, він сплачує 50,00 грн. (п’ятдесят гривень) за помилковий виклик кур’єра Виконавця. 

4.3. По прибуттю до Замовника, кур'єр Виконавця оформляє Замовлення-договір, в якій вказує ПІБ і телефон Замовника, дату забору речей (без їх опису і, характеристики). Після чого кур'єр в присутності Замовника упаковує речі в мішок, опломбовує його і доставляє Виконавцю для надання послуг з хімічної чистки.

4.4. Після доставки замовлення у відділення, Виконавець протягом доби зобов'язаний зв'язатися з Замовником для узгодження Послуг, якщо таки не узгоджені одразу, їх вартості та попередніх термінів виконання замовлення. 

4.5.Після виконання замовлення, Виконавець зв'язується по телефону з Замовником і погоджує дату, час і місце доставки замовлення. Замовник оплачує замовлення готівкою кур'єру Виконавця або за реквізитами карткового рахунку Виконавця.

4.6..Замовник має право в будь-який час до здачі йому роботи відмовитися від виконання Договору, сплативши Виконавцю частину встановленої ним суми, що пропорційна частині виконаної роботи до повідомлення Замовником про відмову від виконання Договору. Замовник зобов'язаний також відшкодувати Виконавцю витрати, понесені ним до цього моменту з метою виконання Договору, якщо вони не входять в зазначеної частини ціни виконаної роботи.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

 

5.1. Права, обов'язки та відповідальність Сторін 

5.2. Виконавець зобов'язаний негайно попередити Замовника і до отримання від нього відповідних вказівок призупинити виконання роботи (надання Послуг) при виявленні: - непридатності до надання Послуг або недоброякісності переданого Замовником виробу; - можливих несприятливих для Замовника наслідків виконання його вказівок про спосіб виконання роботи (надання Послуги); - інших незалежних від Виконавця обставин, які загрожують придатності або цілісності результатів виконуваної роботи або створюють неможливість її завершення в строк. 

5.3. Виконавець має право: - не приступати до роботи, призупинити її, якщо Замовник порушує свої обов'язки за цим Договором, а також вимагати відшкодування збитків; - утримати результат роботи, залишок невикористаного матеріалу при невиконанні Замовником обов'язку сплатити передбачену Договором ціну роботи; - в разі, якщо після узгодження плану роботи з Замовником, Замовник змінить думку або несвоєчасно сповістить про бажані зміни, вимагати оплати виконаної ним роботи. 

5.4. Виконавець звільняється від відповідальності за повне або часткове пошкодження матеріалів Виробу, прийнятого ним від Замовника, якщо Замовник попереджений Виконавцем про особливі властивості матеріалу, які можуть негативно вплинути на його стан під часи виконання робіт. Незнання Замовником особливих властивостей матеріалу не звільняє його від відповідальності. 

5.5. Виконавець не несе відповідальності за неналежну експлуатацію та неправильний догляд за Виробом Замовником після отримання замовлення, а також за можливі наслідки псування Виробу через вплив зовнішніх факторів як навмисних, так і не навмисних (дощ, град, сонце, механічні пошкодження, прання у пральній машинці, сушка біля обігрівачів тощо) після здачі замовлення Замовнику. 

5.6. Замовник зобов'язується надати Виконавцю всю необхідну інформацію про бажаний результат роботи.

5.7. Замовник зобов'язується оплатити послуги Виконавця в повному обсязі. 

5.8. Замовник відповідає за неналежну якість наданого ним Виріб, а також за надання Виробу, обтяженого правами третіх осіб. У разі сильного зносу і старості Виробу Виконавець не відповідає за можливі механічні пошкодження в процесі роботи з ним.

5.9. У разі, якщо Замовник оплатив Послуги під час оформлення замовлення і не задоволений якістю наданих Послуг, він оформлює претензію в письмовому вигляді і надає її Виконавцю. Виконавець протягом 30 (тридцяти) календарних днів надсилає відповідь на претензію Замовнику. За погодженням Сторін, може бути проведена хіміко-технологічна або товарознавча експертиза після надання Послуг. Сторони докладають всіх зусиль для врегулювання претензії. При досягненні рішення щодо повернення грошових коштів, Виконавець здійснює повернення готівковим або безготівковим способом (в залежності від того, яким способом Замовник спочатку оплачував замовлення).

5.10. У разі, якщо Замовник не звернувся за замовленням протягом 90 календарних днів з дня виконання замовлення, Виконавець має право утилізувати взуття. При цьому, Замовник не звільняється від зобов’язань щодо сплати виконаних Послуг Виконавцю. Виконавець має право долучити третіх осіб до вимоги сплати боргу Замовником.

5.11 Замовник має право перевіряти хід і якість надання Послуг, що надаються Виконавцем, не втручаючись в його діяльність.

5.12 Замовник зобов’язується самостійно перевірити якість наданих Послуг в момент прийому Виробу.6. ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ.

 

6.1. Клієнт попереджається що плями: фарби, крові, чорнила, ліків, чаю, кави застарілі жирні, парфумів, косметики, іржі, плісені, мазуту, жовті (слюні, сечі), рослинних масел, духів, дезодорантів, вин з добавками барвників, жирові і застарілі плями, а також плями невідомого походження приймаються Компанією без гарантії виведення. Оздоба та фурнітура приймаються без гарантії. Клієнт попереджається про особливі властивості речі, які можуть спричинити її пошкодження у результаті чистки та наслідки чистки виробу. Клієнт приймає на себе всі ризики пов’язані з втратою виробу товарного вигляду, пошкодженням виробу, що виникли внаслідок застосування Виконавцем послуги доступного технологічного методу обробки. Про дефекти, наслідки чистки в разі неякісного виготовлення виробу фірмою-виробником і недостовірною інформацією по догляду за виробом (або за відсутності такої) Клієнт – ознайомлений та надає згоду на надання послуг..

6.2. Вироби, що мають неповне, неправильне маркування, або відсутність такого, а також не оригінальні Вироби, приймається Виконавцем тільки за згодою Замовника. За можливі наслідки чистки  (втрата кольору, линька, усадка, розхитування тканини, і інші дефекти, які не залежать від Виконавця) претензії пред'являються до виробника Виробу або до продавця такого Виробу. Відповідальність за шкоду, заподіяну Замовнику внаслідок недостовірної або недостатньої інформації, лежить на продавцеві або виробникові Виробу. Замовник погоджується з тим, що можлива втрата товарного вигляду Виробу у зв'язку з проявом прихованих дефектів і недоліків, у тому числі після ремонту (реставрації), чистки у іншому сервісі, не з вини Виконавця, або після самостійної чистки Клієнтом. 

6.3.  Виконавець попереджає Замовника про те, що: застарілі плями, закріплені самостійним чищенням в домашніх умовах, погано піддаються виведенню. Вироби з такими плямами приймається без гарантії виведення плям.

6.4. Виконавець попереджає Замовника про можливість прояву прихованих приховані дефекти, що виникли внаслідок порушення технологій виготовлення і неправильного догляду за виробом в процесі експлуатації, зміна відтінку кольору в місцях найбільшого зносу виробів з овчини, велюру, замші, шкіри і т.п., оброблених розчинами барвників після хімічної чистки, часткове випадання ворсу з поверхні виробів з штучного оксамиту і велюру, витравки на виробах від дорожнього бруду; білуваті смуги та витертості в місцях найбільшого зносу (рукава і згини рукавів, бокові шви) на виробах з фарбованої овчини, натуральної та штучної замші, поліефірного волокна, жовтизна і зміна кольору, що утворилися від тривалого впливу поту, хімічних речовин, атмосферних умов, а на світлих хутряних виробах, крім того, від природного старіння волосяного покриву, що проявилися після хімічної чистки, порушення цілісності вироби, а також спуск петель на трикотажних виробах в результаті тривалої шкарпетки або пошкодження личинками молі або попелом сигарет, що проявилися після хімічної чистки, запали, пожовтіння і біляві ділянки, що виникли при неправильному прасування в домашніх умовах, при виробництві виробу і проявилися після хімічної чистки, заломи і розшарування на виробах з дубльованих текстильних матеріалів, що утворилися при тривалій експлуатації, хатіки, що утворилися при обробці вироби водними розчинами в домашніх умовах, порушення хутра на тканій, трикотажній, клейовій основі (ламкість і випадання волосяного покриву); при рихлому переплетенні можлива велика усадка, у вітчизняного трикотажного хутра з латексним шаром можлива деформація і усадка, звалювання і поява посіченості у волокна ворсу на згинах рукавів, пожовтіння, залисеність, стирання поверхні, особливо по низу рукавів, та кишень і т.п., звалювання ворсу у виробів з рисунчатим укладанням, зменшення рельєфності укладання, для виробів з імітацією під хутро песця, норки, леопарда та інших звірів, виготовлених в камерах, методом поверхневого нанесення (аерозольна напилення) з нестійкими до розчинників барвника, можлива зміна кольору і змивання барвника при обробці; при експлуатації виробу зі штучної шкіри більше 6-ти місяців (згідно з вимогами стандарту) відбувається: «старіння», втрата еластичності, блиску, утворення тріщин, білястих плям, прояв залисіння, збільшується жорсткість: при обробці таких виробів ці дефекти можуть посилитися, посилюється ймовірність повного відшарування плівкового покриття від основи, при експлуатації виробів зі штучної замші в місцях найбільшого тертя відбувається витирання ворсу до оголення основи, стирання клейових композицій і ослаблення зв'язку ворсу з основою, при обробці дефекти виявляються.

6.4. При наявності на Виробі незнімної фурнітури і деталей з штучних матеріалів Виконавець знімає з себе відповідальність в разі їх пошкодження і втрати виробом товарного вигляду. 

6.5. При відсутності правильної (неточною, неповною) інформації (маркування) про способи чистки, Виконавець знімає з себе повну матеріальну і моральну відповідальність за якість чищення, псування і втрату товарного виду здається вироби.

Прийом і чищення таких виробів здійснюється з згоди Клієнта, за існуючими технологіями, без претензій до якості і товарного вигляду виробу.

6.5. Зауваження щодо якості наданих Послуг можуть бути пред'явлені Замовником тільки в момент приймання-передачі замовлення. 

 

7. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

 

7.1. Розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами у зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів на підставі виставленої письмової претензії. Термін розгляду претензії – 30 (тридцяти) днів з дати її вручення Виконавцю. 

7.2. Якщо суперечка між Сторонами не буде розв’язана в претензійному порядку, будь яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд за місцем знаходження Виконавця. 

 

8.ОЦІНОЧНА (ГАРАНТІЙНА() ВАРТІСТЬ.

 

8.1.Оціночна (гарантійна) вартість виробу за Замовленням Клієнта визначається: 15% від ціни виробу - за умов наявності платіжного документ (фіскального чеку/ товарного чеку), що підтверджує дату та вартість придбаного виробу, маркування, найменування продавця та покупця та враховуючи знос виробу; або 50% від вартості сплаченої роботи – у разі відсутності наявності платіжного документу, згідно цього замовлення

 

9. ФОРС – МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

 

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин. 

9.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких неможна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться до даткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін. 

9.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше трьох місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків. 

 

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

10.1. Даний Договір публічної оферти, на умовах якого Виконавцем в інтересах Замовника виконуються роботи, розміщений на сайті Виконавця http://enot-24com.ua

10.2. Сторони зобов’язуються забезпечити захист персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року №2297- VI, забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних Замовника та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків за цим Договором. 

10.3. Замовник згоден отримувати рекламні повідомлення від Компанії на мобільний телефонний номер та електронну адресу, надані ним Виконавцю. У разі, якщо Замовник бажає відмовитися від рекламних повідомлень, він повинен направити запит на електронну адресу Виконавця Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

10.4. Замовник згоден з тим, що Виконавець може використовувати фото чи відеоматеріали, зроблені з його Виробами під час виконання робіт, задля рекламування своїх Послуг. 

10.5. Цей договір є доступним та розміщується Виконавцем на сайті http://enot-24com.ua. Виконавець зобов’язується забезпечити Замовнику можливість ознайомитися з його умовами за допомогою публікацію QR-коду на бланку Замовленні. 

10.6. Клієнт надає згоду на отримання смс розсилок (Вайбер, ВатСап, Телеграм), дзвінків від Виконавця. 

10.7. Датою укладання цього договору є дата оформлення Замовлення. 

10.8. Виконавцем за цим Договором є: 

ТОВ «Об’єднання УКРСЕРВІС», код. 41734374,  місто Київ, вул.. Хрещатик, 46 т. 044-337-22-33, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завантажити договiр

footerr logo
(c) Єнот 2016
(067) 887-22-33
м. Київ
 
(067) 887-22-33
(044) 337-22-33